متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز چشمهایت شعر سیاه گویائیست