متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 577KB شب قدر

577KB

نگارخانه متن نگار 613KB شب قدر

613KB

نگارخانه متن نگار 441KB شب قدر

441KB

نگارخانه متن نگار 1.72MB شب قدر

1.72MB

نگارخانه متن نگار 463KB طبیعت تنهایی

463KB

نگارخانه متن نگار 1,000KB طبیعت تنهایی

1,000KB

نگارخانه متن نگار 523KB طبیعت

523KB

نگارخانه متن نگار 1.23MB طبیعت

1.23MB

نگارخانه متن نگار 490KB طبیعت تنهایی

490KB

نگارخانه متن نگار 662KB طبیعت تنهایی

662KB

نگارخانه متن نگار 376KB رمضان

376KB

نگارخانه متن نگار 1.42MB رمضان

1.42MB

نگارخانه متن نگار خلیج تا ابد فارس
957KB ایران

خلیج تا ابد فارس 957KB

نگارخانه متن نگار 1.77MB گل

1.77MB

نگارخانه متن نگار 1.87MB گل

1.87MB

نگارخانه متن نگار 1.23MB عاشقانه

1.23MB

نگارخانه متن نگار 1.64MB مینیمال

1.64MB

نگارخانه متن نگار 1.40MB گل

1.40MB

نگارخانه متن نگار 1.13MB گل نرگس

1.13MB

نگارخانه متن نگار 1.04MB گل نرگس

1.04MB

نگارخانه متن نگار 1,014KB گل نوروز

1,014KB

نگارخانه متن نگار 1.06MB گل

1.06MB

نگارخانه متن نگار 1.33MB ایران

1.33MB

نگارخانه متن نگار 713KB ایران

713KB

نگارخانه متن نگار 1.89MB ایران

1.89MB

نگارخانه متن نگار 1.35MB ایران

1.35MB

نگارخانه متن نگار 1.59MB ایران

1.59MB

نگارخانه متن نگار 890KB ایران

890KB

نگارخانه متن نگار 1.11MB ایران

1.11MB

نگارخانه متن نگار 1.03MB مادرانه

1.03MB

نگارخانه متن نگار 337KB سردار باغیرت

337KB

نگارخانه متن نگار 921KB سردار باغیرت

921KB

نگارخانه متن نگار 1.31MB تنهایی

1.31MB

نگارخانه متن نگار 1.17MB تنهایی

1.17MB

نگارخانه متن نگار 677KB گل

677KB

نگارخانه متن نگار 1.01MB گل

1.01MB

نگارخانه متن نگار 687KB تنهایی

687KB

نگارخانه متن نگار 1.67MB گل

1.67MB

نگارخانه متن نگار 1.18MB گل

1.18MB

نگارخانه متن نگار 1.13MB دخترونه

1.13MB

نگارخانه متن نگار 2.23MB پاییز

2.23MB

نگارخانه متن نگار 2.43MB پاییز

2.43MB

نگارخانه متن نگار 1.23MB پاییز

1.23MB

نگارخانه متن نگار 1.07MB پاییز

1.07MB

نگارخانه متن نگار 1.92MB تنهایی پسرونه

1.92MB

نگارخانه متن نگار 1.48MB تنهایی

1.48MB

نگارخانه متن نگار 1.47MB تنهایی پسرونه

1.47MB

نگارخانه متن نگار 1.51MB تنهایی پسرونه

1.51MB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp