متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 1015KB عاشقانه

1015KB

نگارخانه متن نگار 727KB عاشقانه

727KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه غمگین تنهایی پسرونه دخترونه

390KB

نگارخانه متن نگار 602KB عاشقانه گل

602KB

نگارخانه متن نگار 380KB عاشقانه زندگی

380KB

نگارخانه متن نگار 325KB عاشقانه

325KB

نگارخانه متن نگار 648KB عاشقانه

648KB

نگارخانه متن نگار 428KB عاشقانه

428KB

نگارخانه متن نگار 368KB عاشقانه

368KB

نگارخانه متن نگار 906KB عاشقانه زندگی

906KB

نگارخانه متن نگار 369KB عاشقانه

369KB

نگارخانه متن نگار 433KB عاشقانه غمگین

433KB

نگارخانه متن نگار 469KB عاشقانه

469KB

نگارخانه متن نگار 541KB عاشقانه

541KB

نگارخانه متن نگار 468KB عاشقانه

468KB

نگارخانه متن نگار 612KB عاشقانه

612KB

نگارخانه متن نگار 572KB عاشقانه دخترونه گل

572KB

نگارخانه متن نگار 205KB عاشقانه دخترونه گل

205KB

نگارخانه متن نگار 290KB عاشقانه دخترونه گل

290KB

نگارخانه متن نگار 43KB عاشقانه دخترونه

43KB

نگارخانه متن نگار 67KB عاشقانه دخترونه

67KB

نگارخانه متن نگار 50KB عاشقانه گل

50KB

نگارخانه متن نگار 320KB عاشقانه

320KB

نگارخانه متن نگار 494KB عاشقانه

494KB

نگارخانه متن نگار 311KB عاشقانه

311KB

نگارخانه متن نگار 572KB عاشقانه

572KB

نگارخانه متن نگار 543KB عاشقانه گل

543KB

نگارخانه متن نگار 379KB عاشقانه

379KB

نگارخانه متن نگار 309KB عاشقانه

309KB

نگارخانه متن نگار 558KB عاشقانه

558KB

نگارخانه متن نگار 259KB عاشقانه

259KB

نگارخانه متن نگار 307KB عاشقانه

307KB

نگارخانه متن نگار 503KB عاشقانه

503KB

نگارخانه متن نگار 2045KB عاشقانه

2045KB

نگارخانه متن نگار 2040KB عاشقانه

2040KB

نگارخانه متن نگار 212KB حافظ عاشقانه دخترونه

212KB

نگارخانه متن نگار 921KB
عکاس: محمودآفریده عاشقانه

921KB عکاس: محمودآفریده

نگارخانه متن نگار 455KB عاشقانه دخترونه

455KB

نگارخانه متن نگار 535KB عاشقانه غمگین تنهایی دخترونه

535KB

نگارخانه متن نگار 156KB عاشقانه

156KB

نگارخانه متن نگار 97KB عاشقانه

97KB

نگارخانه متن نگار 125KB عاشقانه

125KB

نگارخانه متن نگار 785KB عاشقانه گل

785KB

نگارخانه متن نگار 629KB عاشقانه دخترونه گل

629KB

نگارخانه متن نگار 477KB حافظ عاشقانه دخترونه گل

477KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه دخترونه گل

390KB

نگارخانه متن نگار 399KB عاشقانه

399KB

نگارخانه متن نگار 408KB عاشقانه

408KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp