متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 94KB عاشقانه

94KB

نگارخانه متن نگار 992KB عاشقانه گل

992KB

نگارخانه متن نگار 844KB عاشقانه گل

844KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه گل

1MB

نگارخانه متن نگار 648KB عاشقانه گل

648KB

نگارخانه متن نگار 653KB گل عاشقانه

653KB

نگارخانه متن نگار 931KB گل عاشقانه

931KB

نگارخانه متن نگار 720KB عاشقانه

720KB

نگارخانه متن نگار 650KB عاشقانه

650KB

نگارخانه متن نگار 489KB عاشقانه

489KB

نگارخانه متن نگار 843KB عاشقانه

843KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 1002KB
رامین تبریزی عاشقانه مذهبی

1002KB رامین تبریزی

نگارخانه متن نگار 770KB
سبحان جودی عاشقانه

770KB سبحان جودی

نگارخانه متن نگار 1MB
محمد ظاهری عاشقانه

1MB محمد ظاهری

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 585KB عاشقانه مذهبی دخترونه چادرانه

585KB

نگارخانه متن نگار 649KB
Ian Dooley عاشقانه

649KB Ian Dooley

نگارخانه متن نگار 705KB
Hunter Newton عاشقانه

705KB Hunter Newton

نگارخانه متن نگار 466KB
Pablo Heimplatz عاشقانه

466KB Pablo Heimplatz

نگارخانه متن نگار 1MB
Nathan Dumlao عاشقانه

1MB Nathan Dumlao

نگارخانه متن نگار 744KB
Jon Asato عاشقانه

744KB Jon Asato

نگارخانه متن نگار 728KB
Debby Hudson عاشقانه

728KB Debby Hudson

نگارخانه متن نگار 712KB عاشقانه

712KB

نگارخانه متن نگار 818KB
Leo Cardelli عاشقانه

818KB Leo Cardelli

نگارخانه متن نگار 773KB
زهرا نجاتی چادرانه عاشقانه

773KB زهرا نجاتی

نگارخانه متن نگار 1MB
Jonas Ferlin عاشقانه

1MB Jonas Ferlin

نگارخانه متن نگار 597KB عاشقانه

597KB

نگارخانه متن نگار 705KB عاشقانه

705KB

نگارخانه متن نگار 552KB عاشقانه

552KB

نگارخانه متن نگار 523KB عاشقانه

523KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 1012KB عاشقانه دخترونه

1012KB

نگارخانه متن نگار 1011KB عاشقانه

1011KB

نگارخانه متن نگار 1015KB
Samir Belhamra عاشقانه تنهایی

1015KB Samir Belhamra

نگارخانه متن نگار 740KB
Luis Fernandes عاشقانه

740KB Luis Fernandes

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 754KB عاشقانه

754KB

نگارخانه متن نگار 846KB عاشقانه

846KB

نگارخانه متن نگار 291KB عاشقانه

291KB

نگارخانه متن نگار 400KB عاشقانه

400KB

نگارخانه متن نگار 359KB عاشقانه

359KB

نگارخانه متن نگار 310KB عاشقانه

310KB

نگارخانه متن نگار 962KB عاشقانه

962KB

نگارخانه متن نگار 991KB عاشقانه

991KB

نگارخانه متن نگار 667KB عاشقانه

667KB

نگارخانه متن نگار 148KB عاشقانه غمگین

148KB

نگارخانه متن نگار 372KB گل عاشقانه

372KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp