متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 331KB عاشقانه

331KB

نگارخانه متن نگار 363KB عاشقانه

363KB

نگارخانه متن نگار 79KB مینیمال عاشقانه

79KB

نگارخانه متن نگار 279KB مینیمال عاشقانه

279KB

نگارخانه متن نگار 410KB عاشقانه

410KB

نگارخانه متن نگار 80KB عاشقانه

80KB

نگارخانه متن نگار 224KB عاشقانه

224KB

نگارخانه متن نگار 160KB عاشقانه

160KB

نگارخانه متن نگار 230KB عاشقانه

230KB

نگارخانه متن نگار 141KB عاشقانه

141KB

نگارخانه متن نگار 853KB عاشقانه

853KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 826KB عاشقانه

826KB

نگارخانه متن نگار 960KB عاشقانه

960KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 546KB گل عاشقانه

546KB

نگارخانه متن نگار 808KB عاشقانه طبیعت

808KB

نگارخانه متن نگار 703KB تنهایی عاشقانه

703KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 913KB عاشقانه

913KB

نگارخانه متن نگار 828KB عاشقانه

828KB

نگارخانه متن نگار 1009KB عاشقانه

1009KB

نگارخانه متن نگار 704KB عاشقانه

704KB

نگارخانه متن نگار 729KB عاشقانه

729KB

نگارخانه متن نگار 511KB عاشقانه

511KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 127KB عاشقانه

127KB

نگارخانه متن نگار 113KB عاشقانه

113KB

نگارخانه متن نگار 331KB عاشقانه

331KB

نگارخانه متن نگار 250KB عاشقانه

250KB

نگارخانه متن نگار 1MB
عکاس :mohsen GMD عاشقانه

1MB عکاس :mohsen GMD

نگارخانه متن نگار 609KB
عکاس: مائده گودرزی عاشقانه

609KB عکاس: مائده گودرزی

نگارخانه متن نگار 774KB
عکاس: مائده گودرزی عاشقانه

774KB عکاس: مائده گودرزی

نگارخانه متن نگار 444KB
عکاس: مائده گودرزی عاشقانه

444KB عکاس: مائده گودرزی

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 955KB عاشقانه

955KB

نگارخانه متن نگار 909KB
عکاس: حسن الماسی عاشقانه

909KB عکاس: حسن الماسی

نگارخانه متن نگار 510KB مذهبی عاشقانه

510KB

نگارخانه متن نگار 135KB عاشقانه

135KB

نگارخانه متن نگار 729KB گل عاشقانه

729KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 566KB عاشقانه

566KB

نگارخانه متن نگار 496KB چادرانه عاشقانه

496KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه زندگی

1MB

نگارخانه متن نگار 573KB غمگین عاشقانه متن نگار

573KB

نگارخانه متن نگار 361KB دخترونه عاشقانه

361KB

نگارخانه متن نگار 1MB دخترونه عاشقانه زندگی

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه دخترونه

1MB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp