مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص  سردار باغیرت ایران

مماثل

صالة عرض مصمم النصوص 64KB سردار باغیرت ایران

64KB

صالة عرض مصمم النصوص 78KB سردار باغیرت ایران

78KB

صالة عرض مصمم النصوص 93KB سردار باغیرت ایران

93KB

صالة عرض مصمم النصوص 267KB سردار باغیرت ایران

267KB

صالة عرض مصمم النصوص 660KB سردار باغیرت

660KB

صالة عرض مصمم النصوص 803KB سردار باغیرت ایران

803KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp