متن نگار

طرح‌لایه‌باز هرگز از یاد نبردم من مدهوش تورا