متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز هرگز از یاد نبردم من مدهوش تورا