متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز کیست چون من به تو دل بسته است