مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص 337KB سردار باغیرت

337KB

صالة عرض مصمم النصوص 921KB سردار باغیرت

921KB

صالة عرض مصمم النصوص 1.24MB سردار باغیرت

1.24MB

صالة عرض مصمم النصوص 949KB سردار باغیرت

949KB

صالة عرض مصمم النصوص 948KB سردار باغیرت

948KB

صالة عرض مصمم النصوص 454KB
مردِمیدان سردار باغیرت

454KB مردِمیدان

صالة عرض مصمم النصوص 402KB
مردِمیدان سردار باغیرت

402KB مردِمیدان

صالة عرض مصمم النصوص 76KB
مردِمیدان سردار باغیرت

76KB مردِمیدان

صالة عرض مصمم النصوص 1MB
حسین چهارباغی سردار باغیرت

1MB حسین چهارباغی

صالة عرض مصمم النصوص 151KB سردار باغیرت

151KB

صالة عرض مصمم النصوص 348KB سردار باغیرت ایران

348KB

صالة عرض مصمم النصوص 183KB سردار باغیرت ایران

183KB

صالة عرض مصمم النصوص 277KB سردار باغیرت ایران

277KB

صالة عرض مصمم النصوص 258KB سردار باغیرت ایران

258KB

صالة عرض مصمم النصوص 538KB سردار باغیرت ایران

538KB

صالة عرض مصمم النصوص 154KB سردار باغیرت ایران

154KB

صالة عرض مصمم النصوص 158KB سردار باغیرت ایران

158KB

صالة عرض مصمم النصوص 155KB سردار باغیرت ایران

155KB

صالة عرض مصمم النصوص 77KB سردار باغیرت ایران

77KB

صالة عرض مصمم النصوص 225KB سردار باغیرت ایران

225KB

صالة عرض مصمم النصوص 179KB سردار باغیرت ایران

179KB

صالة عرض مصمم النصوص 803KB سردار باغیرت ایران

803KB

صالة عرض مصمم النصوص 267KB سردار باغیرت ایران

267KB

صالة عرض مصمم النصوص 78KB سردار باغیرت ایران

78KB

صالة عرض مصمم النصوص 158KB سردار باغیرت ایران

158KB

صالة عرض مصمم النصوص 64KB سردار باغیرت ایران

64KB

صالة عرض مصمم النصوص 93KB سردار باغیرت ایران

93KB

صالة عرض مصمم النصوص 660KB سردار باغیرت

660KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp