متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 274KB نوروز گل

274KB

نگارخانه متن نگار 303KB نوروز گل

303KB

نگارخانه متن نگار 497KB گل

497KB

نگارخانه متن نگار 380KB گل

380KB

نگارخانه متن نگار 595KB غمگین گل

595KB

نگارخانه متن نگار 701KB گل

701KB

نگارخانه متن نگار 1006KB غمگین گل

1006KB

نگارخانه متن نگار 108KB دخترونه گل

108KB

نگارخانه متن نگار 1072KB گل

1072KB

نگارخانه متن نگار 813KB گل

813KB

نگارخانه متن نگار 980KB گل

980KB

نگارخانه متن نگار 529KB گل

529KB

نگارخانه متن نگار 602KB عاشقانه گل

602KB

نگارخانه متن نگار 448KB گل

448KB

نگارخانه متن نگار 267KB گل

267KB

نگارخانه متن نگار 711KB گل

711KB

نگارخانه متن نگار 865KB گل

865KB

نگارخانه متن نگار 1003KB گل

1003KB

نگارخانه متن نگار 641KB گل

641KB

نگارخانه متن نگار 695KB گل

695KB

نگارخانه متن نگار 370KB گل

370KB

نگارخانه متن نگار 253KB گل

253KB

نگارخانه متن نگار 205KB گل

205KB

نگارخانه متن نگار 209KB گل

209KB

نگارخانه متن نگار 494KB تنهایی دخترونه گل

494KB

نگارخانه متن نگار 572KB عاشقانه دخترونه گل

572KB

نگارخانه متن نگار 205KB عاشقانه دخترونه گل

205KB

نگارخانه متن نگار 290KB عاشقانه دخترونه گل

290KB

نگارخانه متن نگار 50KB عاشقانه گل

50KB

نگارخانه متن نگار 515KB گل

515KB

نگارخانه متن نگار 554KB گل

554KB

نگارخانه متن نگار 650KB غمگین گل

650KB

نگارخانه متن نگار 543KB عاشقانه گل

543KB

نگارخانه متن نگار 382KB تنهایی دخترونه گل

382KB

نگارخانه متن نگار 1037KB تنهایی گل

1037KB

نگارخانه متن نگار 686KB گل

686KB

نگارخانه متن نگار 707KB گل

707KB

نگارخانه متن نگار 785KB عاشقانه گل

785KB

نگارخانه متن نگار 629KB عاشقانه دخترونه گل

629KB

نگارخانه متن نگار 477KB حافظ عاشقانه دخترونه گل

477KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه دخترونه گل

390KB

نگارخانه متن نگار 262KB عاشقانه دخترونه گل

262KB

نگارخانه متن نگار 682KB عاشقانه گل

682KB

نگارخانه متن نگار 295KB عاشقانه دخترونه گل

295KB

نگارخانه متن نگار 322KB عاشقانه دخترونه گل

322KB

نگارخانه متن نگار 466KB عاشقانه دخترونه گل

466KB

نگارخانه متن نگار 794KB عاشقانه گل #سعدی

794KB

نگارخانه متن نگار 260KB گل

260KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp