متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 828KB گل

828KB

نگارخانه متن نگار 945KB گل

945KB

نگارخانه متن نگار 995KB گل

995KB

نگارخانه متن نگار 653KB گل

653KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB گل دخترونه

1MB

نگارخانه متن نگار 929KB عاشقانه گل

929KB

نگارخانه متن نگار 587KB گل طبیعت

587KB

نگارخانه متن نگار 706KB گل

706KB

نگارخانه متن نگار 240KB گل

240KB

نگارخانه متن نگار 158KB گل گل نرگس

158KB

نگارخانه متن نگار 859KB گل گل نرگس

859KB

نگارخانه متن نگار 289KB گل دخترونه

289KB

نگارخانه متن نگار 594KB گل

594KB

نگارخانه متن نگار 875KB گل

875KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل دخترونه

1MB

نگارخانه متن نگار 942KB گل

942KB

نگارخانه متن نگار 492KB دخترونه عاشقانه گل

492KB

نگارخانه متن نگار 825KB گل

825KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 192KB گل

192KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل

1MB

نگارخانه متن نگار 546KB گل عاشقانه

546KB

نگارخانه متن نگار 701KB گل

701KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل متن نگار

1MB

نگارخانه متن نگار 2MB گل متن نگار

2MB

نگارخانه متن نگار 384KB گل

384KB

نگارخانه متن نگار 449KB گل

449KB

نگارخانه متن نگار 916KB گل

916KB

نگارخانه متن نگار 218KB گل

218KB

نگارخانه متن نگار 729KB گل عاشقانه

729KB

نگارخانه متن نگار 638KB گل دخترونه

638KB

نگارخانه متن نگار 860KB عاشقانه گل

860KB

نگارخانه متن نگار 512KB گل

512KB

نگارخانه متن نگار 478KB
عکاس: مائده گودرزی عاشقانه گل

478KB عکاس: مائده گودرزی

نگارخانه متن نگار 408KB عاشقانه گل

408KB

نگارخانه متن نگار 849KB عاشقانه گل

849KB

نگارخانه متن نگار 391KB عاشقانه گل

391KB

نگارخانه متن نگار 772KB عاشقانه گل

772KB

نگارخانه متن نگار 538KB نوروز گل

538KB

نگارخانه متن نگار 662KB نوروز گل

662KB

نگارخانه متن نگار 902KB نوروز گل

902KB

نگارخانه متن نگار 169KB نوروز عاشقانه گل

169KB

نگارخانه متن نگار 296KB نوروز عاشقانه گل

296KB

نگارخانه متن نگار 337KB نوروز گل

337KB

نگارخانه متن نگار 168KB نوروز گل

168KB

نگارخانه متن نگار 576KB گل

576KB

نگارخانه متن نگار 329KB نوروز گل

329KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp