مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص هفته‌دفاع‌مقدس  ایران دفاع مقدس

مماثل

صالة عرض مصمم النصوص 489KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

489KB هفته‌دفاع‌مقدس

صالة عرض مصمم النصوص 523KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

523KB هفته‌دفاع‌مقدس

صالة عرض مصمم النصوص 108KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

108KB هفته‌دفاع‌مقدس

صالة عرض مصمم النصوص 115KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

115KB هفته‌دفاع‌مقدس

صالة عرض مصمم النصوص 177KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

177KB هفته‌دفاع‌مقدس

صالة عرض مصمم النصوص 2MB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

2MB هفته‌دفاع‌مقدس

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp