متن نگار

متن نگار

متن نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن نگار Hossein Graphi

Hossein Graphi

برترین‌ها متن نگار علیرضا افشار ✅

علیرضا افشار ✅

برترین‌ها متن نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن نگار صبافنودی

صبافنودی

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار محمد مروج ✅

محمد مروج ✅

برترین‌ها متن نگار صبافنودی

صبافنودی

برترین‌ها متن نگار محمدرضا افشارنیا

محمدرضا افشارنیا

برترین‌ها متن نگار دریــــ‌fm7ـــــا

دریــــ‌fm7ـــــا

برترین‌ها متن نگار یاس بی نشون

یاس بی نشون

برترین‌ها متن نگار محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی

برترین‌ها متن نگار همتا پایروند

همتا پایروند

برترین‌ها متن نگار محمدرضا افشارنیا

محمدرضا افشارنیا

برترین‌ها متن نگار Zohre.khf

Zohre.khf

برترین‌ها متن نگار نرگس سلطانی ✅

نرگس سلطانی ✅

برترین‌ها متن نگار عبدالرضا

عبدالرضا

برترین‌ها متن نگار محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری? ✅

نرجس نفری? ✅

برترین‌ها متن نگار علی سعدی

علی سعدی

برترین‌ها متن نگار MahdiMoazzen ✅

MahdiMoazzen ✅

برترین‌ها متن نگار کیمیا نبوی ✅

کیمیا نبوی ✅

برترین‌ها متن نگار مهدیه سعدی????‍♀

مهدیه سعدی????‍♀

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار Fate?meh

Fate?meh

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار همتا پایروند

همتا پایروند

برترین‌ها متن نگار VahidHasanpour

VahidHasanpour

برترین‌ها متن نگار Zahragholamian

Zahragholamian

برترین‌ها متن نگار Agha sayyed

Agha sayyed

برترین‌ها متن نگار یاس بی نشون

یاس بی نشون

برترین‌ها متن نگار علیرضا افشار ✅

علیرضا افشار ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار یگانه طالب زاده

یگانه طالب زاده

برترین‌ها متن نگار Faezeh_artworks

Faezeh_artworks

برترین‌ها متن نگار باران پاییزی ✅

باران پاییزی ✅

برترین‌ها متن نگار محمد مروج ✅

محمد مروج ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

برترین‌ها متن نگار Parisa shogi

Parisa shogi

برترین‌ها متن نگار کیمیا نبوی ✅

کیمیا نبوی ✅

برترین‌ها متن نگار آیلار آریایی ✅

آیلار آریایی ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار •hsein.he•

•hsein.he•

برترین‌ها متن نگار MahdiMoazzen ✅

MahdiMoazzen ✅

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp