متن نگار

متن نگار

متن نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن نگار Hossein Graphi

Hossein Graphi

برترین‌ها متن نگار علیرضا افشار ✅

علیرضا افشار ✅

برترین‌ها متن نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن نگار صبافنودی

صبافنودی

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار محمد مروج ✅

محمد مروج ✅

برترین‌ها متن نگار صبافنودی

صبافنودی

برترین‌ها متن نگار محمدرضا افشارنیا

محمدرضا افشارنیا

برترین‌ها متن نگار دریــــ‌fm7ـــــا

دریــــ‌fm7ـــــا

برترین‌ها متن نگار یاس بی نشون

یاس بی نشون

برترین‌ها متن نگار محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی

برترین‌ها متن نگار همتا پایروند

همتا پایروند

برترین‌ها متن نگار محمدرضا افشارنیا

محمدرضا افشارنیا

برترین‌ها متن نگار Zohre.khf

Zohre.khf

برترین‌ها متن نگار نرگس سلطانی ✅

نرگس سلطانی ✅

برترین‌ها متن نگار عبدالرضا

عبدالرضا

برترین‌ها متن نگار محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری? ✅

نرجس نفری? ✅

برترین‌ها متن نگار علی سعدی

علی سعدی

برترین‌ها متن نگار MahdiMoazzen ✅

MahdiMoazzen ✅

برترین‌ها متن نگار کیمیا نبوی ✅

کیمیا نبوی ✅

برترین‌ها متن نگار مهدیه سعدی????‍♀

مهدیه سعدی????‍♀

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار Fate?meh

Fate?meh

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار همتا پایروند

همتا پایروند

برترین‌ها متن نگار VahidHasanpour

VahidHasanpour

برترین‌ها متن نگار Zahragholamian

Zahragholamian

برترین‌ها متن نگار Agha sayyed

Agha sayyed

برترین‌ها متن نگار یاس بی نشون

یاس بی نشون

برترین‌ها متن نگار علیرضا افشار ✅

علیرضا افشار ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار یگانه طالب زاده

یگانه طالب زاده

برترین‌ها متن نگار Faezeh_artworks

Faezeh_artworks

برترین‌ها متن نگار باران پاییزی ✅

باران پاییزی ✅

برترین‌ها متن نگار محمد مروج ✅

محمد مروج ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار منصوره✌️? ✅

منصوره✌️? ✅

برترین‌ها متن نگار | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

برترین‌ها متن نگار Parisa shogi

Parisa shogi

برترین‌ها متن نگار کیمیا نبوی ✅

کیمیا نبوی ✅

برترین‌ها متن نگار آیلار آریایی ✅

آیلار آریایی ✅

برترین‌ها متن نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن نگار •hsein.he•

•hsein.he•

برترین‌ها متن نگار MahdiMoazzen ✅

MahdiMoazzen ✅

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
دل نهادم ب صبوری 
که جز این ندارم چاره ......🥀

طراح: #متن نگار

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تو را دوست دارم
 و تمام ذرات وجود من با فریاد و استغاثه 
تو را صدا میزند ...🤍🧸

📜مثل‌ خون در رگ های من
👤#شاملو

طراح: @sininegraphi

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
در اول آسایشمان سقف فرو ریخت..
هنگام ثمر دادنمان بود، خزان شد!
#بی_زار #bizargraphy

طراح: @bizargraphy

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
مهربان که باشی خورشید از سمت قلب تو ، طلوع خواهد کرد . 😊✌️

#مهربان_باشیم
#دخترونه

طراح: @m_.m_.69

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
#سنایی
#محسن_چاوشی

طراح: @a_m__alone

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
چی میشد اگه طرح لبخند تو
توی قاب چشم زمین می نشست
چی میشد اگه شیشه ی عمر شب
با خورشید روی شما میشکست
اللهم عجل لولیک الفرج🌹

طراح: @hamed.graphicc

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp