متن نگار

فونت عربی غریتا

فونت عربی غریتا

توضیحات

این فونت روزنامه‌ای برپایه نسخ آفریده شده ولی ویژگی‌ها و انحناهای مدرنی و شیکی دارد. ارتفاع حروف زیاد نیست و شیب ملایمی دارد که باعث شده همطراز حروف لایتن آن گردد. حروف این فونت کاملا بر خط کرسی نشسته اند و این باعث شده برای متون طولانی و ریز روزنامه‌ها دلنشین باشد.