متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت فرهود

فونت فرهود

توضیحات

قلم “فرهود” برخواسته از شیوه تایپ توسط ماشین تحریراست. که این نوع قلمها را در فونتهای لاتین،Typewriter می نامند.

عنوان: طراحی قلم فارسی فرهود
طراح: فرهود مقدم
نوع اثر: فونت (Typeface)
سال طراحی: ۱۳۸۵
تکنیک: (فرمت TTF)