متن نگار

فونت فارسی راستین پلاس

فونت فارسی راستین پلاس

توضیحات

فونت فارسی راستین پلاس نسخه پیشرفته و حرفه ای فونت راستین می باشد که با توجه به استقبال خوب شما طراحان و فونت دوستان از نو طراحی و پیاده سازی شده است .در قلم راستین پلاس سعی شده است تا نتیجه نهایی یک  فونت متن خاص ، خوانا ، مدرن و مناسب برای انواع متنهای طولانی باشد تا شما براحتی در تمام آثار گرافیکی خود از این فونت متن زیبا استفاده نمایید .

در بازطراحی و بازنگری فونت فارسی راستین پلاس سعی شده است که نواقص و ایرادات فونت قبلی برطرف گردد تا یک فونت متن خوانا با شخصیتی پویا برای خلق آثار کلاسیک و فانتزی ماندگار بوجود آید .اعراب گذاری (مصوت) هوشمند برای هر حرف ، جایگزینهای متنوع ، کرنینگهای متنوع برای حروف بخشی از ویژگیهای بارز این فونت است .

چرا فونت فارسی راستین پلاس؟

  • قلم فارسی راستین پاس دارای حروف انگلیسی متناسب است.
  • قم فارسی فارسی راستین پلاس دارای کنتراست و ضخامت مناسب است و در وزن Bold  منتشر میشود.
  • قلم فارسی راستین پلاس دارای کرنینگ متعادل است.
  • در این فونت نقاط در حروف ابتدایی و میانه بصورت اتوماتیک جابجا میشود تا تداخل در کلمات از بین برود.
  • این فونت دارای اعراب گذاری(مصوت) هوشمند برای هر حرف می باشد .
  • این فونت دارای جایگزینهای متنوعی برای زیبایی و خوانایی بهتر در متون می باشد.
  • این فونت از زبان کردی (کوردی) بصورت کامل پشتیبانی میکند .