متن نگار

فونت فارسی همیشه

فونت فارسی همیشه

توضیحات

فونت فارسی همیشه یک فونت متن خوانا ، زیبا و مدرن می باشد که توسط دیجی فونت برای زبان فارسی بهینه و توسعه داده شده است. در آثار هنری و نشر دیجیتال وجود یک فونت متن فارسی امری بدیهی و لازم بوده است و سعی کردم با اضافه کردن لیگیچرهای متنوع ، کرنینگها و اعراب گذاری(مصوت) صحیح به یک فونت استاندارد و هوشمند فارسی دست یابم.

چرا فونت فارسی همیشه؟

  • قلم فارسی همیشه دارای حروف انگلیسی متناسب است.
  • قلم فارسی همیشه دارای کنتراست و ضخامت مناسب است و در دو وزن رگیولار و بولد منتشر میشود.
  • قلم فارسی همیشه دارای کرنینگ متعدد برای متعادل سازی فاصله حروف است.
  • با فونت فارسی همیشه می توانید آثارمتنی خواناتر، ماندگار و بدیع را خلق نمایید.
  • این فونت دارای اعراب گذاری(مصوت) هوشمند برای هر حرف می باشد .
  • این فونت دارای جایگزینهای متنوعی برای زیبایی و خوانایی بهتر در متون فارسی می باشد.
  • این فونت از زبان کردی (کوردی) بصورت کامل پشتیبانی میکند .

فونت فارسی همیشه