متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز غم دوری از حرم