متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز فرازی از دعای جوشن کبیر