متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز ز کودکی خادم این