متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز مارا در غم خویش رها نکن