متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 766KB دخترونه

766KB

نگارخانه متن نگار 561KB زمستون

561KB

نگارخانه متن نگار 202KB عاشقانه

202KB

نگارخانه متن نگار 570KB عاشقانه

570KB

نگارخانه متن نگار 362KB غمگین

362KB

نگارخانه متن نگار 894KB

894KB

نگارخانه متن نگار 892KB

892KB

نگارخانه متن نگار 403KB پسرونه

403KB

نگارخانه متن نگار 322KB عاشقانه

322KB

نگارخانه متن نگار 819KB

819KB

نگارخانه متن نگار 652KB

652KB

نگارخانه متن نگار 809KB

809KB

نگارخانه متن نگار 309KB گل

309KB

نگارخانه متن نگار 209KB

209KB

نگارخانه متن نگار 158KB
ارسالی: اسماعیل پوریعقوب

158KB ارسالی: اسماعیل پوریعقوب

نگارخانه متن نگار 1023KB غمگین

1023KB

نگارخانه متن نگار 419KB عاشقانه

419KB

نگارخانه متن نگار 605KB پسرونه

605KB

نگارخانه متن نگار 977KB

977KB

نگارخانه متن نگار 947KB دخترونه

947KB

نگارخانه متن نگار 288KB غمگین

288KB

نگارخانه متن نگار 1113KB غمگین

1113KB

نگارخانه متن نگار 570KB پاییز

570KB

نگارخانه متن نگار 701KB

701KB

نگارخانه متن نگار 1015KB

1015KB

نگارخانه متن نگار 1024KB

1024KB

نگارخانه متن نگار 627KB

627KB

نگارخانه متن نگار 1200KB

1200KB

نگارخانه متن نگار 765KB دخترونه

765KB

نگارخانه متن نگار 682KB

682KB

نگارخانه متن نگار 212KB چادرانه

212KB

نگارخانه متن نگار 630KB چادرانه

630KB

نگارخانه متن نگار 447KB چادرانه

447KB

نگارخانه متن نگار 385KB چادرانه

385KB

نگارخانه متن نگار 783KB عاشقانه کارتونی

783KB

نگارخانه متن نگار 726KB عاشقانه کارتونی

726KB

نگارخانه متن نگار 273KB عاشقانه کارتونی

273KB

نگارخانه متن نگار 611KB عاشقانه کارتونی

611KB

نگارخانه متن نگار 301KB پروفایل

301KB

نگارخانه متن نگار 174KB پروفایل

174KB

نگارخانه متن نگار 130KB پروفایل

130KB

نگارخانه متن نگار 589KB پروفایل

589KB

نگارخانه متن نگار 615KB عاشقانه کارتونی

615KB

نگارخانه متن نگار 435KB عاشقانه کارتونی

435KB

نگارخانه متن نگار 795KB عاشقانه کارتونی

795KB

نگارخانه متن نگار 905KB عاشقانه کارتونی

905KB

نگارخانه متن نگار 206KB غمگین

206KB

نگارخانه متن نگار 171KB غمگین

171KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
قهوه‌ات رو بنوش و باور کن
من درون فنجان تو نمی‌گنجم!

#زهـــرآ_جعفرپور ✍

طراح: @z__jim__1381

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
مـژه بـر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

طراح: @jaberi_graphic

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
هرچقدر بزرگ تر شدیم دنیامون کوچک تر شد🙂👩🏻‍🦯...

طراح: @tyb_orgl

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
اگر دلتنگی امان دهد 
کمی زندگی خواهیم کرد

طراح: @hafez_graphic

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دلم گرفته برایت...؛🫀🙂💜
#ترانه‌شادمان 👩🏻‍💻

طراح: @tarwne_sh

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دلم به باده و گل وا نمیشود، چه کنم؟
بهار من بُوَد آن دَم که #یار می آید ...

طراح: #saleh

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp