متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 237KB پدرانه

237KB

نگارخانه متن نگار 143KB پدرانه

143KB

نگارخانه متن نگار 521KB پدرانه

521KB

نگارخانه متن نگار 858KB پدرانه

858KB

نگارخانه متن نگار 249KB پدرانه

249KB

نگارخانه متن نگار 597KB پدرانه

597KB

نگارخانه متن نگار 327KB پدرانه

327KB

نگارخانه متن نگار 819KB پدرانه

819KB

نگارخانه متن نگار 586KB پدرانه

586KB

نگارخانه متن نگار 1MB پدرانه

1MB

نگارخانه متن نگار 579KB پدرانه

579KB

نگارخانه متن نگار 792KB پدرانه

792KB

نگارخانه متن نگار 1MB مینیمال

1MB

نگارخانه متن نگار 592KB گل طبیعت

592KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB زمستون

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB زندگی

1MB

نگارخانه متن نگار 1011KB تنهایی

1011KB

نگارخانه متن نگار 740KB عاشقانه

740KB

نگارخانه متن نگار 228KB طبیعت

228KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 435KB غمگین

435KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین زمستون

1MB

نگارخانه متن نگار 690KB تنهایی

690KB

نگارخانه متن نگار 451KB ایران

451KB

نگارخانه متن نگار 945KB عاشقانه

945KB

نگارخانه متن نگار 896KB زندگی

896KB

نگارخانه متن نگار 649KB زندگی

649KB

نگارخانه متن نگار 988KB گل

988KB

نگارخانه متن نگار 804KB گل

804KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB مادرانه

1MB

نگارخانه متن نگار 860KB مادرانه

860KB

نگارخانه متن نگار 691KB مادرانه

691KB

نگارخانه متن نگار 1MB مادرانه

1MB

نگارخانه متن نگار 758KB مادرانه

758KB

نگارخانه متن نگار 741KB ایران

741KB

نگارخانه متن نگار 796KB ایران

796KB

نگارخانه متن نگار 832KB ایران

832KB

نگارخانه متن نگار 837KB ایران

837KB

نگارخانه متن نگار 806KB ایران

806KB

نگارخانه متن نگار 833KB ایران

833KB

نگارخانه متن نگار 842KB ایران

842KB

نگارخانه متن نگار 778KB ایران

778KB

نگارخانه متن نگار 978KB ایران

978KB

نگارخانه متن نگار 775KB ایران

775KB

نگارخانه متن نگار 179KB ایران

179KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp