متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 435KB غمگین

435KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین زمستون

1MB

نگارخانه متن نگار 747KB تنهایی غمگین

747KB

نگارخانه متن نگار 105KB غمگین

105KB

نگارخانه متن نگار 26KB غمگین

26KB

نگارخانه متن نگار 120KB تنهایی غمگین مینیمال

120KB

نگارخانه متن نگار 960KB ایران غمگین

960KB

نگارخانه متن نگار 424KB
@brettcconti غمگین پسرونه

424KB @brettcconti

نگارخانه متن نگار 483KB تنهایی غمگین

483KB

نگارخانه متن نگار 485KB غمگین

485KB

نگارخانه متن نگار 66KB غمگین

66KB

نگارخانه متن نگار 237KB گل غمگین

237KB

نگارخانه متن نگار 46KB غمگین

46KB

نگارخانه متن نگار 343KB غمگین

343KB

نگارخانه متن نگار 651KB تنهایی غمگین

651KB

نگارخانه متن نگار 301KB غمگین

301KB

نگارخانه متن نگار 554KB غمگین

554KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین تنهایی

1MB

نگارخانه متن نگار 28KB غمگین مینیمال

28KB

نگارخانه متن نگار 789KB دخترونه غمگین تنهایی

789KB

نگارخانه متن نگار 652KB غمگین دخترونه

652KB

نگارخانه متن نگار 212KB
Akira Hojo غمگین

212KB Akira Hojo

نگارخانه متن نگار 230KB
Dorran غمگین

230KB Dorran

نگارخانه متن نگار 521KB غمگین تنهایی

521KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین تنهایی طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 567KB غمگین تنهایی

567KB

نگارخانه متن نگار 246KB غمگین

246KB

نگارخانه متن نگار 279KB غمگین دخترونه

279KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین

1MB

نگارخانه متن نگار 464KB مینیمال غمگین

464KB

نگارخانه متن نگار 422KB غمگین

422KB

نگارخانه متن نگار 148KB عاشقانه غمگین

148KB

نگارخانه متن نگار 809KB غمگین پاییز تنهایی

809KB

نگارخانه متن نگار 681KB غمگین

681KB

نگارخانه متن نگار 896KB گل غمگین

896KB

نگارخانه متن نگار 258KB غمگین

258KB

نگارخانه متن نگار 732KB گل غمگین

732KB

نگارخانه متن نگار 838KB غمگین

838KB

نگارخانه متن نگار 512KB عاشقانه غمگین

512KB

نگارخانه متن نگار 669KB غمگین تنهایی

669KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین

1MB

نگارخانه متن نگار 299KB غمگین

299KB

نگارخانه متن نگار 785KB غمگین

785KB

نگارخانه متن نگار 283KB غمگین تنهایی

283KB

نگارخانه متن نگار 388KB غمگین

388KB

نگارخانه متن نگار 692KB غمگین دخترونه

692KB

نگارخانه متن نگار 837KB غمگین دخترونه

837KB

نگارخانه متن نگار 869KB غمگین دخترونه

869KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp