مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص 1.03MB مادرانه

1.03MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.46MB مادرانه

1.46MB

صالة عرض مصمم النصوص 446KB مادرانه

446KB

صالة عرض مصمم النصوص 520KB مادرانه

520KB

صالة عرض مصمم النصوص 1.15MB مادرانه

1.15MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.34MB مادرانه

1.34MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.36MB مادرانه

1.36MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.33MB مادرانه عاشقانه

1.33MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.04MB مادرانه

1.04MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.17MB مادرانه

1.17MB

صالة عرض مصمم النصوص 453KB مادرانه

453KB

صالة عرض مصمم النصوص 1MB مادرانه

1MB

صالة عرض مصمم النصوص 860KB مادرانه

860KB

صالة عرض مصمم النصوص 691KB مادرانه

691KB

صالة عرض مصمم النصوص 1MB مادرانه

1MB

صالة عرض مصمم النصوص 758KB مادرانه

758KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp