مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص 1.66MB غدیر خم

1.66MB

صالة عرض مصمم النصوص 1.08MB غدیر خم

1.08MB

صالة عرض مصمم النصوص 602KB غدیر خم

602KB

صالة عرض مصمم النصوص 611KB غدیر خم

611KB

صالة عرض مصمم النصوص 373KB غدیر خم

373KB

صالة عرض مصمم النصوص 199KB غدیر خم

199KB

صالة عرض مصمم النصوص 1MB غدیر خم

1MB

صالة عرض مصمم النصوص 956KB غدیر خم

956KB

صالة عرض مصمم النصوص 156KB غدیر خم

156KB

صالة عرض مصمم النصوص 786KB
asr-entezar.ir غدیر خم

786KB asr-entezar.ir

صالة عرض مصمم النصوص 736KB
asr-entezar.ir غدیر خم

736KB asr-entezar.ir

صالة عرض مصمم النصوص 867KB
asr-entezar.ir غدیر خم

867KB asr-entezar.ir

صالة عرض مصمم النصوص 676KB غدیر خم

676KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp