متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 862KB طبیعت

862KB

نگارخانه متن نگار 169KB طبیعت

169KB

نگارخانه متن نگار 334KB طبیعت

334KB

نگارخانه متن نگار 261KB طبیعت

261KB

نگارخانه متن نگار 613KB طبیعت

613KB

نگارخانه متن نگار 339KB طبیعت

339KB

نگارخانه متن نگار 621KB طبیعت

621KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 675KB طبیعت

675KB

نگارخانه متن نگار 808KB عاشقانه طبیعت

808KB

نگارخانه متن نگار 719KB طبیعت

719KB

نگارخانه متن نگار 414KB طبیعت

414KB

نگارخانه متن نگار 1MB پروفایل طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 727KB طبیعت

727KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 770KB عاشقانه طبیعت

770KB

نگارخانه متن نگار 659KB طبیعت

659KB

نگارخانه متن نگار 618KB طبیعت

618KB

نگارخانه متن نگار 515KB طبیعت

515KB

نگارخانه متن نگار 367KB طبیعت

367KB

نگارخانه متن نگار 95KB طبیعت

95KB

نگارخانه متن نگار 209KB طبیعت

209KB

نگارخانه متن نگار 306KB طبیعت

306KB

نگارخانه متن نگار 906KB طبیعت

906KB

نگارخانه متن نگار 977KB طبیعت

977KB

نگارخانه متن نگار 867KB طبیعت

867KB

نگارخانه متن نگار 621KB طبیعت

621KB

نگارخانه متن نگار 775KB طبیعت

775KB

نگارخانه متن نگار 569KB طبیعت

569KB

نگارخانه متن نگار 524KB طبیعت

524KB

نگارخانه متن نگار 757KB نوروز طبیعت

757KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp