متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 228KB تنهایی

228KB

نگارخانه متن نگار 242KB تنهایی

242KB

نگارخانه متن نگار 182KB تنهایی

182KB

نگارخانه متن نگار 479KB غمگین تنهایی پسرونه

479KB

نگارخانه متن نگار 597KB غمگین تنهایی پسرونه

597KB

نگارخانه متن نگار 744KB تنهایی

744KB

نگارخانه متن نگار 694KB تنهایی دخترونه

694KB

نگارخانه متن نگار 716KB غمگین تنهایی

716KB

نگارخانه متن نگار 477KB غمگین تنهایی

477KB

نگارخانه متن نگار 938KB غمگین تنهایی

938KB

نگارخانه متن نگار 968KB غمگین تنهایی دخترونه

968KB

نگارخانه متن نگار 491KB غمگین تنهایی پسرونه

491KB

نگارخانه متن نگار 787KB غمگین تنهایی

787KB

نگارخانه متن نگار 359KB تنهایی دخترونه

359KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه غمگین تنهایی پسرونه دخترونه

390KB

نگارخانه متن نگار 938KB تنهایی دخترونه

938KB

نگارخانه متن نگار 377KB تنهایی

377KB

نگارخانه متن نگار 392KB تنهایی دخترونه

392KB

نگارخانه متن نگار 812KB تنهایی

812KB

نگارخانه متن نگار 927KB تنهایی

927KB

نگارخانه متن نگار 609KB تنهایی دخترونه

609KB

نگارخانه متن نگار 1039KB تنهایی

1039KB

نگارخانه متن نگار 846KB تنهایی

846KB

نگارخانه متن نگار 1044KB غمگین تنهایی

1044KB

نگارخانه متن نگار 252KB غمگین تنهایی پسرونه

252KB

نگارخانه متن نگار 466KB غمگین تنهایی پسرونه

466KB

نگارخانه متن نگار 494KB تنهایی دخترونه گل

494KB

نگارخانه متن نگار 336KB غمگین تنهایی

336KB

نگارخانه متن نگار 183KB غمگین تنهایی

183KB

نگارخانه متن نگار 426KB غمگین تنهایی پسرونه

426KB

نگارخانه متن نگار 342KB غمگین تنهایی

342KB

نگارخانه متن نگار 249KB غمگین تنهایی پسرونه

249KB

نگارخانه متن نگار 226KB غمگین تنهایی

226KB

نگارخانه متن نگار 541KB غمگین تنهایی پسرونه

541KB

نگارخانه متن نگار 339KB غمگین تنهایی پسرونه

339KB

نگارخانه متن نگار 396KB غمگین تنهایی دخترونه

396KB

نگارخانه متن نگار 396KB تنهایی دخترونه

396KB

نگارخانه متن نگار 506KB غمگین تنهایی دخترونه

506KB

نگارخانه متن نگار 443KB غمگین تنهایی دخترونه

443KB

نگارخانه متن نگار 434KB غمگین تنهایی دخترونه

434KB

نگارخانه متن نگار 232KB غمگین تنهایی دخترونه

232KB

نگارخانه متن نگار 618KB تنهایی دخترونه

618KB

نگارخانه متن نگار 377KB غمگین تنهایی

377KB

نگارخانه متن نگار 235KB غمگین تنهایی

235KB

نگارخانه متن نگار 267KB غمگین تنهایی

267KB

نگارخانه متن نگار 186KB غمگین تنهایی

186KB

نگارخانه متن نگار 219KB غمگین تنهایی دخترونه چادرانه

219KB

نگارخانه متن نگار 441KB غمگین تنهایی دخترونه

441KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp