متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 548KB تنهایی

548KB

نگارخانه متن نگار 99KB تنهایی

99KB

نگارخانه متن نگار 211KB تنهایی

211KB

نگارخانه متن نگار 232KB تنهایی

232KB

نگارخانه متن نگار 270KB تنهایی

270KB

نگارخانه متن نگار 120KB تنهایی غمگین مینیمال

120KB

نگارخانه متن نگار 814KB تنهایی

814KB

نگارخانه متن نگار 674KB تنهایی

674KB

نگارخانه متن نگار 933KB عاشقانه تنهایی

933KB

نگارخانه متن نگار 546KB
ایمان سلیمانی‌زاده دخترونه تنهایی

546KB ایمان سلیمانی‌زاده

نگارخانه متن نگار 777KB تنهایی دخترونه

777KB

نگارخانه متن نگار 953KB تنهایی

953KB

نگارخانه متن نگار 774KB تنهایی دخترونه

774KB

نگارخانه متن نگار 758KB تنهایی

758KB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی دخترونه

1MB

نگارخانه متن نگار 526KB تنهایی دخترونه

526KB

نگارخانه متن نگار 915KB تنهایی دخترونه

915KB

نگارخانه متن نگار 483KB تنهایی غمگین

483KB

نگارخانه متن نگار 549KB پسرونه تنهایی

549KB

نگارخانه متن نگار 591KB تنهایی

591KB

نگارخانه متن نگار 62.5KB تنهایی

62.5KB

نگارخانه متن نگار 443KB تنهایی پسرونه

443KB

نگارخانه متن نگار 945KB تنهایی پسرونه

945KB

نگارخانه متن نگار 1.02MB تنهایی دخترونه

1.02MB

نگارخانه متن نگار 1.07MB عاشقانه تنهایی

1.07MB

نگارخانه متن نگار 1.3MB پسرونه تنهایی

1.3MB

نگارخانه متن نگار 541KB تنهایی پسرونه

541KB

نگارخانه متن نگار 782KB تنهایی

782KB

نگارخانه متن نگار 391KB تنهایی پسرونه

391KB

نگارخانه متن نگار 651KB تنهایی غمگین

651KB

نگارخانه متن نگار 1070KB تنهایی

1070KB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 295KB تنهایی مینیمال

295KB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 564KB دخترونه تنهایی

564KB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین تنهایی

1MB

نگارخانه متن نگار 1004KB تنهایی

1004KB

نگارخانه متن نگار 789KB دخترونه غمگین تنهایی

789KB

نگارخانه متن نگار 676KB تنهایی

676KB

نگارخانه متن نگار 749KB تنهایی

749KB

نگارخانه متن نگار 86KB تنهایی

86KB

نگارخانه متن نگار 547KB
Ifrah Akhtar دخترونه تنهایی

547KB Ifrah Akhtar

نگارخانه متن نگار 1MB
حسن الماسی تنهایی باران

1MB حسن الماسی

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی زمستون

1MB

نگارخانه متن نگار 391KB تنهایی

391KB

نگارخانه متن نگار 283KB تنهایی

283KB

نگارخانه متن نگار 871KB
Louis تنهایی

871KB Louis

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp