مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص  خلیج‌فارس‌خانه‌ماست   ایران

مماثل

صالة عرض مصمم النصوص 1MB  ایران  طبیعت

1MB

صالة عرض مصمم النصوص 267KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست  ایران

267KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

صالة عرض مصمم النصوص 2MB  ایران  مذهبی

2MB

صالة عرض مصمم النصوص 105KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست  ایران

105KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

صالة عرض مصمم النصوص 221KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست  ایران

221KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

صالة عرض مصمم النصوص 804KB  ایران

804KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp