مصمم النصوص

مدونة

سال نو مبارک ❤️😊

20 مارس 2019

سال نو مبارک ❤️😊

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

متن نگار؛ اپلکیشن برگزیده‌‌ی «ابزارها و کاربردی» به انتخاب مردم

16 شباط 2019

متن نگار؛ اپلکیشن برگزیده‌‌ی «ابزارها و کاربردی» به انتخاب مردم

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

متن نگار سه ساله شد 😊

29 كانون الأول 2018

متن نگار سه ساله شد 😊

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

«تهمت مستجاب» در کمتر از ده روز به چاپ دوم رسید

05 تشرين الثاني 2018

«تهمت مستجاب» در کمتر از ده روز به چاپ دوم رسید

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

"دلی دریاتر از دریا" کتاب ویژه چالش میلاد تا پیوند خواهد بود

07 آب 2018

"دلی دریاتر از دریا" کتاب ویژه چالش میلاد تا پیوند خواهد بود

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

کانال تلگرام متن نگار به @matnnegar انتقال یافت

25 حزيران 2018

کانال تلگرام متن نگار به @matnnegar انتقال یافت

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

برندگان چالش میلاد تا فتح 2 مشخص شدند

02 حزيران 2018

برندگان چالش میلاد تا فتح 2 مشخص شدند

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

با اینستاچاپ چاپ کن

30 أيار 2018

با اینستاچاپ چاپ کن

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

"ما بلد بودیم چطور گم شویم" کتاب ویژه چالش میلاد تا فتح 2 خواهد بود

23 أيار 2018

"ما بلد بودیم چطور گم شویم" کتاب ویژه چالش میلاد تا فتح 2 خواهد بود

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

متن‌نگار در پیام‌رسان‌های ایرانی

18 نيسان 2018

متن‌نگار در پیام‌رسان‌های ایرانی

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

بهترین برنامه‌ ایرانی ۹۶ چارخونه

14 مارس 2018

بهترین برنامه‌ ایرانی ۹۶ چارخونه

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده

چالش عیدانه متن نگار آغاز شد

25 شباط 2018

چالش عیدانه متن نگار آغاز شد

رأي آخر...
محمود آفریده

محمود آفریده