متن نگار

متن نگار

متن نگار

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

9 فروردین 1398 03:42 ب.ظ

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

کاربران عزیز به نکات مهم در خرید اشتراک درون برنامه ای توجه فرمایید.

1. خرید اشتراک ماهانه از طریق کافه بازار

خرید اشتراک از طریق کافه بازار با مبلغ 999 تومان و بصورت تمدید ماهانه انجام می‌شود. پس از اتمام مدت اشتراک اگر مبلغ اشتراک در حساب کافه بازار شما موجود باشد مبلغ کسر شده و اشتراک تمدید می‌شود و در غیراینصورت اشتراک لغو می‌شود.

اگر از کافه بازار اشتراک خریداری کرده و یا مایل به دریافت اشتراک از کافه بازار هستید لطفا متن نگار را از کافه بازار دریافت کنید. در قسمت "درباره ما" در نسخه جدید همانند تصویر فوق فروشگاه مربوط به هر نسخه مشخص شده است. اگر فروشگاه نسخه متن نگار شما غیر از کافه بازار باشد لطفا نسخه جدید را از کافه بازار دریافت کنید.

لینک دریافت متن نگار از کافه بازار

اگر اشتراک شما بصورت ماهانه کسر می‌شود لطفا توجه داشته باشید که پس از اتمام مدت اشتراک مجددا باید روی دکمه ارتقا به سطح طلایی بزنید و در بخش ارتقا نیازی به پرداخت نیست اما اطلاعات مربوط به اشتراک شما ثبت خواهد شد و به سطح طلایی ارتقا خواهید یافت.

اگر مایل به لغو اشتراک هستید همانند تصویر زیر ابتدا وارد اشتراک‌ها شده و سپس روی اشتراک ماهانه جامدادی بزنید و گزینه لغو اشتراک را بزنید.

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

2. خرید اشتراک ماهانه از طریق مایکت

خرید اشتراک از طریق مایکت با مبلغ 999 تومان و بصورت تمدید ماهانه انجام می‌شود. پس از اتمام مدت اشتراک اگر مبلغ اشتراک در حساب مایکت شما موجود باشد مبلغ کسر شده و اشتراک تمدید می‌شود و در غیراینصورت اشتراک لغو می‌شود.

اگر از مایکت اشتراک خریداری کرده و یا مایل به دریافت اشتراک از مایکت هستید لطفا متن نگار را ازمایکت دریافت کنید. در قسمت "درباره ما" در نسخه جدید همانند تصویر فوق فروشگاه مربوط به هر نسخه مشخص شده است. اگر فروشگاه نسخه متن نگار شما غیر از مایکت باشد لطفا نسخه جدید را از مایکت دریافت کنید.

لینک دریافت متن نگار از مایکت

اگر اشتراک شما بصورت ماهانه کسر می‌شود لطفا توجه داشته باشید که پس از اتمام مدت اشتراک مجددا باید روی دکمه ارتقا به سطح طلایی بزنید و در بخش ارتقا نیازی به پرداخت نیست اما اطلاعات مربوط به اشتراک شما ثبت خواهد شد و به سطح طلایی ارتقا خواهید یافت.

اگر مایل به لغو اشتراک هستید همانند تصویر زیر ابتدا وارد بخش برنامه‌های من شده و سپس به گزینه اشتراک‌ها بروید و سپس روی اشتراک طلایی متن نگار بزنید و گزینه لغو اشتراک را بزنید.

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای

3. خرید اشتراک ماهانه نسخه گوگل پلی، تلگرام و ...

اگر از سایر فروشگاه‌ها و منابع دیگر دریافت کرده‌اید هر ماه لازم است که پرداخت را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت کنید و تمدید اشتراک تنها به انتخاب شماست و هرگز مبلغی بصورت خودکار از حساب شما کسر نخواهد شد.

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
دیدار ٺـــــو #عشــــــــــق اسٺ
 و تماشای ٺـو هم عشــق

ای عشـق ٺـرین #عشـــــــــق جهان
  عـاشقٺ هسٺــم......

#امیر_عباس_خالق_وردی

طراح: #متن_نگار 

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
خودت باش
دنیا اصالت را ستایش می‌کند...

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
ای دل پاره پاره‌ام!
دیدن اوست چاره‌ام..

طراح: @bizargraphy

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
کاش میشد بنویسم ....💔

طراح: @mehdimoazzen ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
مشتــــرک گــــــــرامے 
تاریــــخ شارژ عــــلاقه ما به شما تا 
وقتــــــــے نفس باقیست اعــــتبار دارد 

همــــــــراه آخر

طراح: #

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر خیز و مخور غم جهان گذران(:

#دل_آرام 
#خیام

طراح: #دل_آرام

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp