متن نگار

افزودن فونت شخصی

7 بهمن 1396 05:35 ب.ظ

افزودن فونت شخصی

برای افزودن فونت های شخصی به طریق زیر عمل کنید

1.به مسیر متن‌نگار/fonts بروید { اگر پوشه fonts داخل متن نگار وجود نداشت یک پوشه با نام fonts داخل پوشه متن‌نگار اضافه کنید }

 

افزودن فونت شخصی

 

 

2. فونت های خود را { با پسوند .ttf یا .otf } داخل این پوشه کپی کنید

 

افزودن فونت شخصی

 

 

حالا می‌توانید از فونت های شخصی خود استفاده کنید