متن نگار

متن نگار

متن نگار

افزودن فونت شخصی

7 بهمن 1396 05:35 ب.ظ

افزودن فونت شخصی

برای افزودن فونت های شخصی به طریق زیر عمل کنید

1.به مسیر متن‌نگار/fonts بروید { اگر پوشه fonts داخل متن نگار وجود نداشت یک پوشه با نام fonts داخل پوشه متن‌نگار اضافه کنید }

 

افزودن فونت شخصی

 

 

2. فونت های خود را { با پسوند .ttf یا .otf } داخل این پوشه کپی کنید

 

افزودن فونت شخصی

 

 

حالا می‌توانید از فونت های شخصی خود استفاده کنید

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
دیدار ٺـــــو #عشــــــــــق اسٺ
 و تماشای ٺـو هم عشــق

ای عشـق ٺـرین #عشـــــــــق جهان
  عـاشقٺ هسٺــم......

#امیر_عباس_خالق_وردی

طراح: #متن_نگار 

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
خودت باش
دنیا اصالت را ستایش می‌کند...

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
ای دل پاره پاره‌ام!
دیدن اوست چاره‌ام..

طراح: @bizargraphy

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
کاش میشد بنویسم ....💔

طراح: @mehdimoazzen ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
مشتــــرک گــــــــرامے 
تاریــــخ شارژ عــــلاقه ما به شما تا 
وقتــــــــے نفس باقیست اعــــتبار دارد 

همــــــــراه آخر

طراح: #

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر خیز و مخور غم جهان گذران(:

#دل_آرام 
#خیام

طراح: #دل_آرام

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp