متن نگار

مجموعه دست‌نقش حسین (ع)

مجموعه دست‌نقش حسین (ع)

توضیحات

مجموعه دست‌نقش نام مبارک امام حسین (ع)

حاوی واژه‌های حسین، (ع)، علیه السلام و شهید.

مناسب متن‌نگاری ماه محرم.