متن نگار

خط شهید آوینی

خط شهید آوینی

توضیحات

خط شهید مرتضی آوینی بصورت png جهت استفاده در طرح‌های زیباتون ♥️🍃

『جاذبه خاک به ماندن می خواند؛ و آن عهد باطنی، به رفتن ...

عقل به ماندن می خواند؛ و عشق به رفتن...و

این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان، در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود..سیدمرتضی آوینی🌸🍃.. 』

🌹دانلود با ذکر یک صلوات 🌹