متن نگار

قلم فارسی حانیه

قلم فارسی حانیه

توضیحات

قلم فارسی حانیه (Hanieh font) جدیدترین قلم رایگان منتشر شده در ایران فونت، کاری متفاوت و زیبا از طراح خوش ذوق ایرانی مجتبی کیاست.
مجتبی کیا در توضیح این فونت بیان کرد: «فونتی که برای شما ارسال شده از نظر معنوی برای من خیلی ارزشمنده. این فونت را در سال 1389-90 از روی فونت Titr_Df طراحی کردم اول با outline کردن فونت شروع شد بعد تعییر شکل حروف بعد تغییر حفره های داخل حروف و تبدیل انها به spiral و بعد از آن برای اینکه نقطه در اتصال ی چسبان خوانایی داشته باشد نقطه ها توپُرشدند.»