متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز دل فدای او شد و جان نیز هم