متن نگار

متن نگار

متن نگار

برچسب اسم مهر خاتم

برچسب اسم مهر خاتم

توضیحات

به نام خدا 

محصول دیگه از کارهای طراحیم ایجاد مهر خاتم های اسم افراد با المان ها و طراحی های دست کشیده خودم و ادغام اونا با مهر خاتم.

اسم عزیزانی چون امیر حسین، مصطفی، مهرداد، سمیه، مهسا، محدثه، حامد، حسین، معصومه، داریوش، اکرم، مهدی، مریم رو بصورت برچسب آماده دریافت کردم 

عزیزان میتونید روی پست و استوری یا ویدیو هاتون امضا کار تون قرار بگیره. 

بازخوردهاتون به تولید محصول های خوب مون کمک کنید سپاسگزارم 🖐🏻🌱🌱🌱🌹🌹🌹🌹🌹