متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز من همانم که تو غمگین بشوی میمیرد