متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز پاییزی

طرح لایه باز پاییزی

توضیحات

چشمان تو مرا به خودش غرق میکند

جانم به این خدا که چنین خلق میکند

مانند پاییز و زمستان ببین چقدر

حرف دل تو با دل من فرق میکند:)💔!

"محمد‌ابراهیم‌قائمی"