متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز بغض من گریه شد