متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز نیلوفر نگاه تو

طرح لایه باز نیلوفر نگاه تو

توضیحات

نیلوفر نگاه تو 
برساقه ی ترد خیال انگیز 
و از بلندای دیوار سنگدل زمان 
به شوق دیداری دوباره 
چون نسیم گندم زار موهای بلندت
می‌پیچد و می رقصد 
و باغبان پیر ، 
خیال تابستانه اش 
در شهریور بوسه های 
گندم زار و نسیم محو می شود 
چشم می گشایی و می بینی 
یک بامداد دیگر 
عشق تکرار می شود ...

#امیرداریوش‌توسلی(ا.شبگیر)