متن نگار

متن نگار

متن نگار

عکس نوشته عاشقانه/دلم هوای تورا دارد/