متن نگار

طرح لایه باز بوی سجاده خونین کسی می‌آید...