متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز اگه سردو مرده بودم