متن نگار

طرح لایه باز تو تمنای من و یار من و جان منی