متن نگار

طرح لایه باز لب تر کن ببین دنیارو میریزم به پات