متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز جهانم سرد است