متن نگار

فونت ساده

فونت ساده

توضیحات

فونت فارسی ساده | Sadeh Font  از فونت‌های اتوکد می‌باشد که توسط آقای مهدی صباغی برای ویندوز برگردانده شده است و حروف مناسب لاتین به آن اضافه گردیده است.