متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز مرهم جان من تویی